Ultimátní vánoční nadílka od Roba! 🎁 Sleva 30 % na všechny tipy a tikety s kódem "ROB30"!

Nabídka končí za:

Rob League

Vítáme vás v Rob League – unikátní soutěži, která nikdy nekončí! Každý den se můžete zapojit a zdarma bojovat o hodnotné ceny. Po přihlášení si tipněte výsledky vybraných zápasů. V případě úspěchu se vám připočítají body a zobrazí v žebříčku. Po posledním dni v měsíci vás v případě umístění budeme informovat o výhře a jejím předání.

Slovensko/Extraliga
18:00
Trenčín -Spišská Nová Ves
Jak tipují ostatní soutěžící
Domácí
72.1%
Remíza
16.2%
Hosté
11.7%
Německo/Del liga
19:30
Wolfsburg-München
Jak tipují ostatní soutěžící
Domácí
5%
Remíza
14.4%
Hosté
80.6%
Švédsko/Švédská liga
19:00
Frölunda -Oskarshamn
Jak tipují ostatní soutěžící
Domácí
80.7%
Remíza
12.4%
Hosté
6.9%
Švédsko/Švédská liga
19:00
Rögle-Växjö
Jak tipují ostatní soutěžící
Domácí
21.7%
Remíza
24.4%
Hosté
53.9%
Francie/Francouzská hokejová
20:30
Anglet-Bordeaux
Jak tipují ostatní soutěžící
Domácí
7.3%
Remíza
15.1%
Hosté
77.6%
Itálie/2.Italská
15:00
Cittadella-Bari
Jak tipují ostatní soutěžící
Domácí
27.3%
Remíza
59.1%
Hosté
13.6%

Po přihlášení v sekci Denní tip uvidíte aktuální tip, nebo tipy na daný den. Soutěže se zúčastníte tak, že si zvolíte jednu ze tří variant – výhra domácích, remíza, nebo výhra hostů. Po výběru jednoho ze tří kurzů stačí kliknout na tlačítko „vložit tip“ a úspěšně vstoupíte do soutěže. Po odehrání zápasu se vám v případě správného tipu načtou body. V případě prohry se vám žádné body neubírají. Na konci každého měsíce dojde k vynulování výsledků a oznámení o všech výhrách účastníků. Počet vašich bodů a umístění můžete vidět v sekci Žebříčky a ve vaší uživatelské sekci na našich webových stránkách.

Každý měsíc se hraje o peněžní výhru v hodnotě 5 000 Kč (1. místo), 3 000 Kč (2. místo) a 1 000 Kč (3. místo). Další výhry jsou projížďky ve Ferrari a Lamborghini, ALL IN a Robovo členství, Robův šťastný parfém, Robovy šťastné ponožky, libovolné tiket zdarma a slevy ke členstvím. Celý rozsah výher najdete v sekci Žebříčky.

Soutěží se každý den, 365 dní v roce.

Ano, do Rob League je možné zapojit se kdykoliv.

Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od vyhlášení výhry na adresu poskytnutou výhercem. V případě peněžní výhry budou peníze rozeslány do 15 pracovních dnů na bankovní účet poskytnutý výhercem.

Kontaktovat nás nemusíte. V případě výhry budete informováni prostřednictvím vašeho e-mailu, telefonu, popř. Instagramu, WhatsAppu, či Facebooku.

Soutěž Rob League

1 Vymezení pojmů


1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je RobStark s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha – Karlín, IČO: 08956499 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba a místo konání soutěže

Rob League je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od 2022 (dále jen „doba konání soutěže“).

1.3 Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která je registrovaná na stránkách www.robstark.cz, a která vloží libovolný tip do soutěže v průběhu konání.

Účastníci s nejvíce body budou oceněni dle žebříčku.

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá osoba starší 18 let.

2 Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří jsou řádně zaregistrováni a přihlášeni na stránkách www.robstark.cz. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednaní v Soutěži. Účastníci soutěže souhlasí́ se zasíláním informativních sdělení ze strany pořadatele soutěže.

3 Výhry a jejich předání

Výhry jsou průběžně aktualizované v sekci Žebříčky. Každý měsíc se hraje o peněžní výhru v hodnotě 5 000 Kč (1. místo), 3 000 Kč (2. místo) a 1 000 Kč (3. místo). Další výhry jsou projížďky v Lamborghini a Ferrari, ALL IN a Robovo členství, Robův šťastný parfém, Robovy šťastné ponožky, libovolné tikety zdarma a slevy ke členstvím (celý rozsah v sekci Žebříčky).

Taktéž v průběhu soutěže budou zveřejněny výsledky na webových stránkách www.facebook.com/robstark.cz/ a www.instagram.com/robstark.cz.

Nepeněžní výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydaní́ jiné výhry, než̌ je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není́ vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Výherci budou informováni o výhře přímo v aplikaci Instagram, nebo WhatsApp. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra se v takovém

případě užije k jiným marketingovým účelům.

Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od vyhlášení výhry, na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí. V případě peněžní výhry budou peníze rozeslány do 15 pracovních dnů na bankovní účet poskytnutý výhercem.

V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

4 Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím Instagramu nebo Facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů

(dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5 Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla.

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny

spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a svobodně.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 15.9.2022.

Pořadí Uživatelské jméno Soutěžní score Výherní ceny
1 .
Duranga 788.3 5 000 Kč + Projížďka ve Ferrari 458 Italia + ALL IN členství
2 .
erik308897 731.3 3 000 Kč + střelecký zážitkový balíček (9 zbraní) + ALL IN členství
3 .
BruzaGG 691 1 000 Kč + Robovo členství + Robův šťastný parfém
4 .
Mates51 685.7 Robovo členství + vstup do solné jeskyně + Robovy šťastné ponožky
5 .
michall.drabek 667.7 Robovo členství + vstup do solné jeskyně + Robovy šťastné ponožky
6 .
MaikFox 661 50% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru + Robovy šťastné ponožky
7 .
machi1995 651 50% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru + Robovy šťastné ponožky
8 .
robstark 648.5 50% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru + Robovy šťastné ponožky
9 .
Tomasinok 632.9 50% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru + Robovy šťastné ponožky
10 .
Mikes 630.6 50% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru + Robovy šťastné ponožky
11 .
2kuba3 621.2 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
12 .
Pampeliska 620.9 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
13 .
Petrbanjo 618.4 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
14 .
Jary-kv 616.4 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
15 .
Myskyn16 611.9 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
16 .
Rohy 609.6 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
17 .
Martas02 607 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
18 .
Jirka22 599.5 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
19 .
Sejrak 593.4 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
20 .
Pavliik432N 590.4 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
21 .
KOZEL52 590.2 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
22 .
Skysis 582.3 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
23 .
kami 577 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
24 .
Korys11 572.8 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
25 .
Danda39 568.4 25% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
26 .
gonhir 562.8 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
27 .
Radek777 560.6 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
28 .
Kouba 560.4 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
29 .
BoRoOo 560.4 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
30 .
DK619 556.8 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
31 .
CapaHeaven 553.4 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
32 .
Screen 552.9 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
33 .
Plasa11 550.6 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
34 .
TotLukas 550.1 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
35 .
ZeisaSpeed 549 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
36 .
novotjakub 546.8 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
37 .
Djrobo 546.4 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
38 .
Rostik007 543.9 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
39 .
Lukashino 540.9 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
40 .
saric 540.7 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
41 .
Stepa_14 540.3 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
42 .
Bazytom1121 540 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
43 .
Jarda79 539.4 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
44 .
Sprochy47 538 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
45 .
Yamaha07 537.3 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
46 .
Barry 535.9 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
47 .
KennyzNa 533.9 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
48 .
724996178 531.1 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
49 .
dominik114 528.1 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
50 .
Hajzler 527.3 15% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
51 .
Spageta9 527.3 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
52 .
Dominik Laně 525.4 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
53 .
koncus 525.3 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
54 .
Jula2002 525.2 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
55 .
Mistagho 524.4 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
56 .
PaveltoA51 523.8 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
57 .
GaMeRk0 523.3 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
58 .
Varane4 521.4 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
59 .
Kokyssek22 519.4 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
60 .
tutyn 519.2 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
61 .
Gurmanek69 518.3 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
62 .
Daniel.Marks 517 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
63 .
Zolike 516 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
64 .
1jirka22 514.7 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
65 .
Dookyy 514.3 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
66 .
ykao12 514.1 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
67 .
Tommmas159 513.5 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
68 .
Klara137 512.2 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
69 .
Petr.k007 511.5 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
70 .
Erza0L10 508.6 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
71 .
Simono 507.8 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
72 .
Dusis 507.5 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
73 .
Knesplik19 507.4 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
74 .
Broziki 505 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
75 .
Pipek 10 504.3 10% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
76 .
Fiofildo 503.9 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
77 .
Vydrigros 503.3 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
78 .
peca 502.3 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
79 .
LeMpiQ 502 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
80 .
karl0s0s 501.9 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
81 .
Fireman21 501.4 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
82 .
janhlousek 500.8 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
83 .
Sonnym14 499.1 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
84 .
evzen 497.2 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
85 .
ROMANMATYSEK 496.9 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
86 .
Mike07 496.6 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
87 .
Kostroun 495.9 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
88 .
martinos 495.1 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
89 .
Najmik7 494.2 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
90 .
Dnor123 493.9 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
91 .
Adik01 491.8 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
92 .
Maty382 491.4 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
93 .
Dejvides21 491.4 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
94 .
123david123 491.2 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
95 .
juzek 491.1 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
96 .
Tommy9122 489.8 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
97 .
m3trixx 489.4 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
98 .
FuLLeR 488.8 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
99 .
Kierzo 487.7 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
100 .
Vokic86 486.8 5% sleva na libovolné členství + 3 tikety dle vlastního výběru
101 .
Bobes30 486.1
102 .
Bist3l 485.7
103 .
RadeMesi 482.3
104 .
drapy 482.2
105 .
daimon10 482.2
106 .
Kolja89 482
107 .
HoubaBezKlobouku 481.6
108 .
pablis22 481.4
109 .
Muriel 481.2
110 .
Rici177 480.7
111 .
bjhlkgt 480.6
112 .
marekpichl 478.4
113 .
Ruzicka144 478.2
114 .
Sportino10 477
115 .
Kristymotan 476.4
116 .
filipp06 476.3
117 .
Soty88 474.2
118 .
Pitrs1337 473.7
119 .
kubakuchy 473.7
120 .
Dvorka19 473.5
121 .
Filipes 473.1
122 .
Kesino 473
123 .
ToM06 472.7
124 .
LosSkilloZ 472.1
125 .
Sysinho3 472
126 .
Kwixy 470.6
127 .
kubisonn 468.9
128 .
Lukas7 468.6
129 .
Myslmen 467.8
130 .
MikiKuba 466.4
131 .
Agasi 464.7
132 .
Chaotix1958 464
133 .
Hary159 463.7
134 .
hurra10 461.7
135 .
Ondra1988 461.5
136 .
kumor 460.9
137 .
DavNiky 460.5
138 .
Kala14 460.1
139 .
Maipixi 459.5
140 .
danielLM10 459.5
141 .
Walter 457.7
142 .
Tevez 457.4
143 .
kedluben 454.8
144 .
608026503 454
145 .
vosat76 453.6
146 .
Daniel1234 453.6
147 .
Kubahl1 452.9
148 .
MTJPSK 452.7
149 .
MARIO71 450.5
150 .
wenyrbk 449.3
151 .
frana007 449.1
152 .
Nary7 448.5
153 .
Puskin.69 448
154 .
mattpix 446.9
155 .
KoubisM 446.8
156 .
leecher 444.4
157 .
Conseq 444
158 .
Danda 443.8
159 .
holcik 442.3
160 .
Romulus1995 441.6
161 .
majda2081 441.1
162 .
Ruslansta 440.8
163 .
Lacina12 439.7
164 .
Martin27 436.1
165 .
Vortex 435.9
166 .
vinkyshek 434.9
167 .
MIROWIT 434.5
168 .
Alosko 434.3
169 .
Mara33 433.1
170 .
Palos 429.2
171 .
danone60854 428
172 .
Dominquez11 428
173 .
martinwalek 427.3
174 .
Osty10 426.8
175 .
karCOOLka 426.8
176 .
Kesaca96 426.1
177 .
Ravo789 426.1
178 .
Georgekiller 425.1
179 .
Kander 425
180 .
Miraa 425
181 .
Tomyyy05 423.5
182 .
park18888 423.3
183 .
best24 423
184 .
Navi 422.6
185 .
Nighthawken 421.9
186 .
fajto1991 421.8
187 .
Systom1 421.7
188 .
Fikus 421.2
189 .
Martyyyn 420.7
190 .
PALMEXMAN 420.5
191 .
Peterek420 420.4
192 .
Lemieuxmario 419.8
193 .
Proky125 418.9
194 .
ttoommaass 418.6
195 .
Staja99 418.5
196 .
Pechy7 417.7
197 .
Bejk 416.7
198 .
Matousek00 415.8
199 .
Dpseller 414.6
200 .
Rajny17 414
201 .
Pushar 413.5
202 .
Sp7 412.2
203 .
Kollar.6930 411.7
204 .
dkrajnakk 411.7
205 .
elishawill 411.4
206 .
petr.hrabo@email.cz 409.9
207 .
Luckylooser 409.6
208 .
pavlov 409.3
209 .
LadaZMoravy 407.3
210 .
Bemik86 407.2
211 .
Pepinos6 406.5
212 .
Dwan 404.5
213 .
vojta1892 403.1
214 .
Magic 403
215 .
Solzekin 402.3
216 .
Kruspe 401.4
217 .
Boix 400.3
218 .
venca018 399.2
219 .
Jeny 395.8
220 .
dalibornej 394.3
221 .
Fortras 394.2
222 .
Juri 392
223 .
JohnyParek 391
224 .
pavelek 389.9
225 .
Juli2002 389.4
226 .
Bony 389
227 .
simonpriba 387.9
228 .
veseldapavel 386.5
229 .
Henry077 386.1
230 .
Murto 386.1
231 .
Mp10 386
232 .
Luxr1 384
233 .
Kasir994 382.8
234 .
tarny88 380.7
235 .
Ivet 380.2
236 .
Radim98 379.6
237 .
Gabor 378.5
238 .
Dannny282 377.9
239 .
Petr95 377.7
240 .
davos8 377.3
241 .
DjBarca 375.5
242 .
vasik52 375.3
243 .
FrajerOSS 374.8
244 .
Judex 374.7
245 .
Berynko 372.4
246 .
Dannyb32 371.5
247 .
represent7 370.2
248 .
Sherycze 368.4
249 .
Horvi 1654 367.7
250 .
Sidzej 366.4
251 .
PeHa 365.1
252 .
kreczek 364.9
253 .
Johny28 363.7
254 .
martin.ogi 363.5
255 .
oscaondra 361.4
256 .
Docent13 361
257 .
Podlpa 360.7
258 .
avefotbal 360.7
259 .
MarcusWarmi 360.6
260 .
HansUwe38 358.6
261 .
mirec87 358.3
262 .
773085588 356.5
263 .
Sapho 355.9
264 .
Toybe99 355
265 .
PatrikWollinger 354.5
266 .
Michal19 352.9
267 .
Tomass777 352.1
268 .
Misin77 352
269 .
IVI 351.8
270 .
Lerak 350
271 .
Slajzik21 349.2
272 .
Mazard 348.6
273 .
Honzicek2002 346.5
274 .
petas13 345.8
275 .
Hrivnak3 345.6
276 .
IamElfo 345.6
277 .
Falzon 345.3
278 .
czBaky 344.8
279 .
999palma999 344.1
280 .
StieglerD 343.6
281 .
Michal01 343.6
282 .
laci17 340.2
283 .
PatrikHaas 336.3
284 .
Matyas17 335.9
285 .
LucinkaUwU 334.1
286 .
machi999 333.8
287 .
Procash 332.4
288 .
Ládis 332.1
289 .
paulinka88 332
290 .
Kuchy8 330.9
291 .
Danda79 330.8
292 .
602411621 329.1
293 .
Luky 328.5
294 .
Liborek11 325.6
295 .
stankolorik123 325.1
296 .
Matyibr 324.8
297 .
Lefik51 323.4
298 .
assembly 323
299 .
VojtikV2 322.3
300 .
Denous 321.2
301 .
GR1M 320.8
302 .
Petascz 320.6
303 .
HarDodo 320.3
304 .
cvakam 319.7
305 .
Peter56 319.2
306 .
Ajwik 318.2
307 .
Simonnek23 317.7
308 .
Mysak29 317
309 .
Jardooo1406 315
310 .
George 314.2
311 .
Filkos 313.4
312 .
Donlemon 313
313 .
Sahy777 312.8
314 .
Votavka 310.4
315 .
kamilo74 309.9
316 .
Dejvos226 307.6
317 .
Libin 306.2
318 .
maramysak 306.1
319 .
Stanly 305.2
320 .
Marc124 304.7
321 .
instal.kriz@email.cz 303.3
322 .
jagi1 303.2
323 .
patrichelloo 302
324 .
krovas 299.4
325 .
Lokajz7 298.9
326 .
Adambets 298.1
327 .
madeross 297.5
328 .
Boltik 296.4
329 .
Martin05 293.7
330 .
Sipi1 293.5
331 .
Bestie 292.6
332 .
Wanis 291.3
333 .
Boomkin 287.2
334 .
Shortak987 285.4
335 .
Lamizna 284.4
336 .
Lagkriminal12 283.2
337 .
Blazen48 283
338 .
Mekmen22 280.5
339 .
Hreba 280.4
340 .
jenda222 280.4
341 .
JeffyB 279.8
342 .
Goldic 278.3
343 .
Chapito 274.3
344 .
novotnyv 273.9
345 .
Mopi 272.7
346 .
schwalbos 272.3
347 .
Stanci18 272
348 .
Marcelka013 270.3
349 .
snorlax 267.2
350 .
marapt 266.5
351 .
muerto 265
352 .
rozbroj 264.7
353 .
Dave12345 263.8
354 .
Zdenek40 263
355 .
jirkavavroch 263
356 .
Macko 258.2
357 .
Ales 257.3
358 .
Ovechkin 253.6
359 .
Kuba 252.4
360 .
Dar3xik 249.2
361 .
Dagmar 249.1
362 .
NiceBoy 249
363 .
cairo 248.8
364 .
Boris400 247.8
365 .
Dokus0424 247.5
366 .
Bohymun83 245.5
367 .
CZesnek 244.3
368 .
Vojtech123 244.2
369 .
Docek777 243
370 .
lucynka99 243
371 .
ludva 242.9
372 .
LukeD28 242.1
373 .
Boucek23 240.6
374 .
Spody88 240.1
375 .
Pavel15 239.1
376 .
daidcejka 237.5
377 .
Leostein 235
378 .
pechynopechacek 233.3
379 .
PetrK 230.4
380 .
sushinick 229.5
381 .
Petr99 224.5
382 .
Chosé 223.7
383 .
hutnan 223.5
384 .
Milkys14 222.5
385 .
Ondra123 221.3
386 .
Xlala 219.6
387 .
madnesacek 219.4
388 .
Theo_dor95 218.3
389 .
Fanymen 217.1
390 .
0948901504 216.8
391 .
Afekq0 216.3
392 .
Rrrrrrr 215.5
393 .
Diri1992 215.4
394 .
Tommyb1337 213.8
395 .
Margold33 213.6
396 .
pobodamtifotra 213.6
397 .
klosik1 212.7
398 .
Jokerit13 211.5
399 .
jyrkos74 211
400 .
Plesky134 209.1
401 .
Fuca14 207.8
402 .
koubys 207.7
403 .
Tomik007 205.9
404 .
Hunted 205.7
405 .
LukeKloz 205.1
406 .
Merys69 204.9
407 .
Tomelko 204.7
408 .
IgorGuz 204.7
409 .
miskocz4 202.5
410 .
Tomas18 201.9
411 .
Rocapek 201.6
412 .
Bery96 199.1
413 .
MrZein 195.9
414 .
Bohy23 195.4
415 .
Shamyyy 190.9
416 .
Danny206 190.8
417 .
zvon77 189.9
418 .
Zapo 189.4
419 .
Skoupacek777 188
420 .
Tóna99 187.6
421 .
Empi0424 186.1
422 .
Tomicek14 186.1
423 .
Tumic 185.6
424 .
Juraj1095 185.6
425 .
chajda99 185.6
426 .
l4hvik 185.3
427 .
raulisimo 184.4
428 .
Kaculoid 184.1
429 .
Luckeliery 183.4
430 .
Mety 182.3
431 .
lukasvodicka198@seznam.cz 181.3
432 .
Dan46 179.8
433 .
Fakeros 176.5
434 .
Xspiritus 176.1
435 .
Paja1333 175.1
436 .
ka_pa1999 175
437 .
richardpetras 172.6
438 .
Masters5 172.5
439 .
FakinPlayer 171.7
440 .
blatooo 168.6
441 .
Handris12 168.2
442 .
Jason12100 166.8
443 .
Ondra1677 166.2
444 .
776381212 166.1
445 .
Michalus666 165.6
446 .
Ruza8 164.9
447 .
Koky1111 164.4
448 .
Tlustoch1v1nesnazich 163.1
449 .
Palmahah 163.1
450 .
Jindra911 160.9
451 .
Exemplylolz 160.8
452 .
tomasvann 160.3
453 .
Hanzek26 159.9
454 .
Nicos666 159.8
455 .
Midlus02 159.8
456 .
776603494 157.8
457 .
nikolas721 156
458 .
Kangaro 155.4
459 .
Alfda 155.2
460 .
ilija10 154.9
461 .
mrakota121 153.3
462 .
Dandys 153
463 .
brocek8 153
464 .
Mejdlicko 152.6
465 .
Wita21 152.6
466 .
TOPG 152.6
467 .
Hnizdo64 151.8
468 .
Tomas69 151.8
469 .
PafkaD 151
470 .
Kathulinka 150.1
471 .
Bouzi 150.1
472 .
735507511 150.1
473 .
Hanz87 150.1
474 .
Elmargo 149.8
475 .
Martin96 149.5
476 .
IP 149.5
477 .
Meeksa 149.5
478 .
MatTips 149.5
479 .
Kubibi 149.5
480 .
Valentín 149.5
481 .
dejwii123 149.5
482 .
Chcankawiggum 149.5
483 .
Lukyz090x 149.5
484 .
radegast1994 149.3
485 .
Viktor505 147.1
486 .
Pepin 147.1
487 .
Jirkaa 147.1
488 .
Alessio 146.4
489 .
Comatose 146.1
490 .
jaryj 146.1
491 .
Michalosss 143.3
492 .
Aldes89 142.6
493 .
filcapilca 142.2
494 .
735287002 141.1
495 .
FrobinhoCZ 140.1
496 .
ESPANA2 139.1
497 .
Petsa4603 139.1
498 .
menro 137.9
499 .
Danda1 136.3
500 .
Daveeej 134
501 .
Rosta23 133.6
502 .
Crystal 133.4
503 .
Pampe 132.9
504 .
Niki88 132.8
505 .
marek29 132.5
506 .
Kajdos 131.7
507 .
Adam 131.4
508 .
j.lubos 131.2
509 .
Honzatou 131.2
510 .
SKS 131.2
511 .
robin.jancalek 130.1
512 .
Ondra69 130.1
513 .
Joezi 128.8
514 .
klara.p13@seznam.cz 128.6
515 .
Wimpyyy 127.1
516 .
Baggi 127.1
517 .
Jakub Klika 127.1
518 .
Marekmik 126.4
519 .
JxExN 126.3
520 .
imthekeres 125.9
521 .
koren04 125.5
522 .
Secik 125.5
523 .
Filldouss 125.2
524 .
Ohrmen 124.7
525 .
Ondra995 124.6
526 .
pnechyba@outlook.com 124.6
527 .
kordulad 124.6
528 .
BARTy93 124.6
529 .
Jakub31 124.6
530 .
735217353 124.6
531 .
El.Tigre17 124.6
532 .
pcir 124.6
533 .
FilipKostelansky 124.6
534 .
George474 124.1
535 .
baumi_5 124.1
536 .
hrnicko1 124.1
537 .
Kovik 124.1
538 .
Ladjin 124.1
539 .
laca1998 124.1
540 .
majkl1 124.1
541 .
deadly89 124.1
542 .
Hoaxer 123.1
543 .
Seky 121.8
544 .
Misterijo 121.5
545 .
lucie179 121.1
546 .
Lukas2302 120.9
547 .
Stanly71 120.7
548 .
Beny64 120.7
549 .
Kolda0 120.2
550 .
palci99 118.4
551 .
Filip223 118.2
552 .
MALIS 117.5
553 .
Jonda0114 117.2
554 .
PPSS77 116.8
555 .
PatrikCancer 113.9
556 .
domin10 113.8
557 .
imperium 113.4
558 .
Haundret 113.1
559 .
Patason007 111.2
560 .
Brucky 110.4
561 .
vycus11 108.5
562 .
HaCZena 108
563 .
vacul 107.9
564 .
Monty07 107.7
565 .
Karoll333 107.6
566 .
Lukyys87 107
567 .
RDMCGNK 106.5
568 .
Haze17 105.2
569 .
Marlo325 104.8
570 .
Capoun99 104.7
571 .
Slimetka 104.7
572 .
davinho34 104.7
573 .
Škabry 104.7
574 .
Rehy1611 104.3
575 .
Dotcom 104.3
576 .
dnldsk 104.3
577 .
Davidson 104.3
578 .
607073761 104.3
579 .
Venca 103.2
580 .
RadekP 103.1
581 .
Matysek99 102.6
582 .
Sakala111 102.6
583 .
Hynous 102.6
584 .
Mituch 102.2
585 .
Hany14 102.2
586 .
vareckaj 102.2
587 .
martinhofman99 102
588 .
Najkos 101.7
589 .
Mrazik66 101.7
590 .
ekvin 101.7
591 .
Palič 101.7
592 .
Vaporecek 101.7
593 .
sedlakdavid 101.7
594 .
Jirka_Kunc 101.7
595 .
Tomiino 100.6
596 .
OriginaL 100.6
597 .
Gnowie 100.6
598 .
Aureliano 100.1
599 .
Jarda03pdm1 99
600 .
CuSaKcz 99
601 .
Tom530d 98.6
602 .
Leona 98.6
603 .
731474995 98.6
604 .
Dadis95 98.6
605 .
Walterka 98.5
606 .
kuba12 98.5
607 .
Lukanoid26 98.3
608 .
David Zíma 97.7
609 .
Vagy 96.6
610 .
SparKlee 96
611 .
zbynekhorvat 96
612 .
Bufonek 96
613 .
Budis777 95
614 .
Neuby09 95
615 .
Nespoutanydjango 95
616 .
Cojuk 94.5
617 .
Andrew 94.5
618 .
dvmvnvk 94.4
619 .
vitocz3 94.4
620 .
kuboslav78 93.6
621 .
Neossek 92.6
622 .
k0dex 90.9
623 .
pako4430 90.6
624 .
Jiriostadal 89.4
625 .
Mars 89.4
626 .
chococat2906 89.4
627 .
Jakubas 89.4
628 .
Kurzor 89.3
629 .
Gangsta 88.9
630 .
Kocerfilip 88.3
631 .
slamitch 87.8
632 .
Korigehn 87.7
633 .
Patrik 85.6
634 .
xzakx13 85.6
635 .
zizoun5 85.6
636 .
marexinger 85.6
637 .
Mos4quard 85.6
638 .
SHAARP 85.6
639 .
oriondj 85.6
640 .
Ripsky 85.6
641 .
Petr.Sedlin 85.6
642 .
frejmi 85.6
643 .
Kubisn 85.6
644 .
Sarrkaaa 85.6
645 .
dominator 85.6
646 .
PAVELJAGER 85.6
647 .
Palo94 85.6
648 .
AbraCadabra 85.6
649 .
mchlstfl 85.6
650 .
ladiiik7 85.6
651 .
Mikl89 85.6
652 .
noweight 85.6
653 .
Pompo 85.6
654 .
Cmiri 85.6
655 .
vladka98 85.6
656 .
Ketrin@ 85.6
657 .
ElderQuintus 85.6
658 .
Kukyk 85.6
659 .
Eraaa 85.6
660 .
Dolorenika 85.6
661 .
Emmet 85.6
662 .
boreckeny 85.6
663 .
Nisamrak 85.6
664 .
jirik2376 85.6
665 .
Krizacek 85.6
666 .
Pabllito 85.6
667 .
stavad 85.6
668 .
Bouča 85.6
669 .
Maskac 85.6
670 .
Sissa 85.6
671 .
Davideffa 85.6
672 .
Johny 85.6
673 .
Šindy2 85.6
674 .
straky998 85.6
675 .
Jura12 85.6
676 .
Jana3590 85.6
677 .
Dejvie 85.6
678 .
Hazhsk 85.6
679 .
Dominoff 85.6
680 .
Sosy 85.6
681 .
Marty.05 85.6
682 .
Mrslv 85.6
683 .
Patriciuso 85.6
684 .
773044963 85.6
685 .
lumir.lahola@gmail.com 85.6
686 .
Saro96 85.6
687 .
Marinho11 85.6
688 .
Ondrabas 85.6
689 .
Rekknes48 85.6
690 .
hartlikk 85.6
691 .
777998933 85.6
692 .
JohnyKal 85.6
693 .
veselka 85.6
694 .
Boro 85.6
695 .
Jaryn299 85.6
696 .
Tomanzero 85.6
697 .
Denisplatenik 85.6
698 .
Rdko2512 85.6
699 .
Ma4tes 85.6
700 .
ugyCus 85.6
701 .
Vachino 85.6
702 .
monika_98 85.6
703 .
603750915 85.6
704 .
736419723 85.6
705 .
Myndamek 85.6
706 .
Novas30 85.6
707 .
TomášSvoboda 85.6
708 .
priby613 85.6
709 .
703523974 85.6
710 .
TMBK1 85.6
711 .
Lastride4 85.6
712 .
Mrazy 85.6
713 .
Fug4sek 85.6
714 .
0911850950 85.6
715 .
Trikpa017 85.6
716 .
pe.e.e.tr 85.6
717 .
Michae_7 85.6
718 .
David8888 85.6
719 .
MasterOogway 85.6
720 .
Donney666 85.6
721 .
Rapipik 85.6
722 .
Hassák 85.6
723 .
Pitrs28 85.6
724 .
Martina1234 85.6
725 .
Bzuk36 85.6
726 .
Andreas 85.6
727 .
CanTouchCz 85.6
728 .
PetraNaiya 85.6
729 .
martin262 85.6
730 .
Hrussi 85.6
731 .
davidavid 85.6
732 .
Stenly87 85.6
733 .
EllieLeah 85.6
734 .
Kaciiik338 85.6
735 .
607097130 85.6
736 .
Vobejdic 85.6
737 .
Seni0r 85.6
738 .
Frejmou 85.6
739 .
Berry9 85.6
740 .
Danes 85.6
741 .
honza23 85.6
742 .
Pumy 85.6
743 .
Kolco 85.6
744 .
David17 85.6
745 .
simonkovalda1 85.6
746 .
Tomas9197 85.6
747 .
Jamescole 85.6
748 .
Petr201004 85.6
749 .
Tomba 85.6
750 .
Debaras 85.6
751 .
Qwertz 85.6
752 .
Machyy 85.6
753 .
Tiverton11 85.6
754 .
Davidkkk 85.6
755 .
Jardo 85.6
756 .
Goubel 85.6
757 .
Lukador 85.6
758 .
Holas8 85.6
759 .
Pavlik22 85.6
760 .
Adelcin 85.6
761 .
saM1N 85.6
762 .
Snupy 85.6
763 .
Nelajurgy 84.9
764 .
Jenkys 84.9
765 .
Dances14 84.9
766 .
wolkys 84
767 .
ThorinPaveza 83.6
768 .
Danek9449 83.3
769 .
kolza 83.3
770 .
Matesis 83.2
771 .
Jay-N 82.8
772 .
SK4DINH3 82.4
773 .
Patrik_21 82.4
774 .
Vycus 82.3
775 .
777 82.3
776 .
Patrik2006 81.9
777 .
Romula 80.8
778 .
Johnsek 80.8
779 .
cisartomas 80.7
780 .
Pablo528 80.7
781 .
d.nekvinda@seznam cz 80.2
782 .
Marttty 80.2
783 .
nespinooo 78.7
784 .
Panda 78.6
785 .
M4rio002 78.6
786 .
Tomas.Kuzmik 77.7
787 .
Caky777 77.7
788 .
Jurapa 77.3
789 .
Airezz 77.3
790 .
Jechyn9 77
791 .
Maikur89 77
792 .
taKEn 76.6
793 .
adhore 76.2
794 .
Wejwriz 76.2
795 .
zachar.jiri@gmail.com 76.2
796 .
buzeks 76.2
797 .
Preca159 76.2
798 .
1more0 76.2
799 .
Agger 74.6
800 .
vrteva 74.6
801 .
cz_komi_23 74.6
802 .
Luigi 74.6
803 .
Luckerino 74.2
804 .
Wandovski 74.2
805 .
Krausik01 73.8
806 .
Bobajzz 73.8
807 .
Bringis 72.7
808 .
Matúš11 72.2
809 .
Galymisa 72.2
810 .
Kozic94 72.2
811 .
ondra7777 71.7
812 .
Lity 71.3
813 .
superbbar 70.2
814 .
GoTriple 70.2
815 .
Regazzoni2010 70.1
816 .
Vitancz 68.8
817 .
JT26 67.4
818 .
adams22 66.5
819 .
Jablas 66.2
820 .
Michal280401 66.2
821 .
Comander88 66.2
822 .
Brejchyc 66.2
823 .
Gryfik 66.2
824 .
StuFii 66.2
825 .
Paciko 66.2
826 .
Behy 66.2
827 .
Dalik007 66.2
828 .
KubajZ14 66.2
829 .
Poci13 66.2
830 .
Kaspi7 66.2
831 .
Boucni 66.2
832 .
TomFD 66.2
833 .
krxcan 66.2
834 .
Selfcreed 66.2
835 .
Spermi 66.2
836 .
RadekSvab 66.2
837 .
Jelen687 66.2
838 .
lukasvrba28 66.2
839 .
605101953 66.2
840 .
hnzx 66.2
841 .
lukashanak10 65.8
842 .
Peca.10 65.8
843 .
Zelda 65.8
844 .
Josefxo1989 65.8
845 .
Koooldrt18 65.8
846 .
Troja 65.8
847 .
Vojta0014 65.8
848 .
LenkaL 65.8
849 .
robosh21 65.8
850 .
lusvo 65.8
851 .
774083519 65.8
852 .
Domys23 65.8
853 .
MuloMáro 65.8
854 .
Maty1348 65.8
855 .
Meli16 65.8
856 .
lavice 65.8
857 .
DooM2155 65.8
858 .
second 65.8
859 .
Mildd2222 65.8
860 .
Ondra87 65.8
861 .
nidirg96 65.8
862 .
Brejky 65.8
863 .
Player 65.8
864 .
Lui 65.8
865 .
SimonTop 65.8
866 .
Pkoutsky 65.8
867 .
Tibor777 65.8
868 .
Pato420 65.8
869 .
MailoHr3ba 65.8
870 .
Cigimanik 65.8
871 .
Staniiiikk 65.8
872 .
SimiCZ 64.5
873 .
Kecem 63.9
874 .
Blcklst 63.9
875 .
olexik 63.9
876 .
Jennka 63.9
877 .
haluszka6969 63.9
878 .
tomykovy 63.9
879 .
Kucisbeats405 63.9
880 .
Mila89 63.8
881 .
Damiano 63.2
882 .
Hrášek1996 63.2
883 .
danyko 63.2
884 .
seigh 63.2
885 .
Kedarkavos 63.2
886 .
David77 63.2
887 .
RadoxmanCZE 63.2
888 .
Drongis 63.2
889 .
Ravaneli 63.2
890 .
Christopher 63.2
891 .
Many999 63.2
892 .
plasek9 63.2
893 .
erikkoubsky 63.2
894 .
Str33dis 63.2
895 .
checkm8 63.2
896 .
jirka_pisek 63.2
897 .
ondrahudek 63.2
898 .
machy.10 63.2
899 .
Prcek112 63.2
900 .
Matyas 63.2
901 .
732453224 63.2
902 .
M1StAllE 63.2
903 .
vaceek 63.2
904 .
AndyFang 63.2
905 .
jardapetruz 63.2
906 .
Jmenujusezdeno 63.2
907 .
miroslav.pop 63.2
908 .
Terez15 63.2
909 .
frolda14 63.2
910 .
Blazejis 63.2
911 .
Martin11 63.2
912 .
Gulashi 63.2
913 .
vapno21 63.2
914 .
Hibos 63.2
915 .
RAKY 63.2
916 .
Zdimis 63.2
917 .
Petrsvetr1 63.2
918 .
Kakale 63.2
919 .
Totti 63.2
920 .
ladislav1904 63.2
921 .
Pirklos 61.9
922 .
Max68 61.9
923 .
Petan 61.6
924 .
Kodeey 61.6
925 .
adam9876 61.6
926 .
Filipkov 61.6
927 .
Pirat6 61.6
928 .
tomasbenak 61.6
929 .
juraajs7 61.6
930 .
Doucha 61.6
931 .
Dom3z 61.6
932 .
metjus 61.6
933 .
bagz 61.6
934 .
grendEr22 61.6
935 .
ominixs12 61.6
936 .
Kafe111 61.6
937 .
DoMiNoX 61.6
938 .
Creedy 61.6
939 .
Teodor 61.6
940 .
Dančák007 61.6
941 .
Ferouchyl 61.6
942 .
Lucie 61.6
943 .
Mac1q 61.6
944 .
kocka10 61.6
945 .
SIMI78 61.6
946 .
TheGavi 61.6
947 .
Skorki77 61.6
948 .
Bengoro 61.6
949 .
Venca69420 61.6
950 .
pepaa 61.6
951 .
Rovinho 61.6
952 .
602311050 61.6
953 .
Tomasssino97 61.6
954 .
rum 61.6
955 .
Ptxnko12 61.6
956 .
gamballe 61.5
957 .
Bouraak 61.5
958 .
hisirjo 61.5
959 .
pimptw 61.5
960 .
Patricek094 61.5
961 .
CernyMartin 60.9
962 .
Dolis86 60.9
963 .
nukeml 60.9
964 .
Pepe1985 60.8
965 .
Kolzman 60.5
966 .
CoolDark 59.7
967 .
Badmandave 59.7
968 .
ludapet 59.2
969 .
Adam_ 59.2
970 .
ElPrasito 58.8
971 .
Pjoter_ 58.3
972 .
Lukyn_orl 57.5
973 .
jeza00 56.8
974 .
Pavel138 56.8
975 .
majkl05 56.2
976 .
Jamo 56.2
977 .
mitesss1 56.2
978 .
Ales.suchochleb@seznam.cz 54.7
979 .
Maricc23 54.5
980 .
Pirss 54.2
981 .
ivan.svajda 52.6
982 .
Michal8808 52.2
983 .
martinroman666 52.2
984 .
Falken499 52.2
985 .
Dejv10 51.9
986 .
Bodny 49.2
987 .
Cejen 46.9
988 .
Tomyq 46.4
989 .
LUCKYDK17 46.4
990 .
Ondray1 46.4
991 .
Mareks56 46.4
992 .
nixon 46.4
993 .
ReadyPlayerOne 46.4
994 .
Domin 46.4
995 .
Cipisek09 46.4
996 .
SoguiQ 46.4
997 .
kris66 46.4
998 .
Jestraab 46.4
999 .
daliemow 46.4
1000 .
ripper 46.4
1001 .
MrFakin 46.4
1002 .
JakubBranc 46.4
1003 .
kubikbrb 46.4
1004 .
Kubis 43.8
1005 .
Marek23 43.8
1006 .
Predator 43.8
1007 .
Jeri 43.8
1008 .
xjenx 43.4
1009 .
Italio 43.4
1010 .
eminemjepan 43.4
1011 .
Koblih 43.4
1012 .
Intelcore 43.4
1013 .
Scavenge 43.4
1014 .
Falcone 43.4
1015 .
bozon.r 43.4
1016 .
SpeRy 43.4
1017 .
MRTNKL 43.4
1018 .
matejhanys 43.4
1019 .
edas34 43.4
1020 .
Jaroslav 43.4
1021 .
Blaza03 43.4
1022 .
Sopi27 43.4
1023 .
Hudec89 43.4
1024 .
martynik 43.4
1025 .
SimonRehak 43.4
1026 .
ProjebVejplat 43.4
1027 .
bertikina 43.4
1028 .
VitoVitus66 43.4
1029 .
Kolcis 43.4
1030 .
acsmts 43.4
1031 .
Karas96 43.4
1032 .
Ssaris12 43.4
1033 .
Huligan 43.4
1034 .
Marca2003 43.4
1035 .
Mik47 42.5
1036 .
Surman_Drip 42.5
1037 .
filipsoula 42.5
1038 .
radek2123 42.5
1039 .
Jendis 42.5
1040 .
pitrsvlachu 42.2
1041 .
Rudy 42.2
1042 .
Elgreko 42.2
1043 .
novaon03 42.2
1044 .
Ragnar 42.2
1045 .
Strana97 42.2
1046 .
Srobik 42.2
1047 .
Karlos24 42.2
1048 .
SMISEK 42.2
1049 .
zapllu 42.2
1050 .
Marcel04 42.2
1051 .
ogkushlover 42.2
1052 .
PIIS211 42.2
1053 .
lukinnovak 42.2
1054 .
Gajdy98 42.2
1055 .
Cj2001 42.2
1056 .
Peterko008 42.2
1057 .
Fugass 41.9
1058 .
patrikmicuda 41.9
1059 .
Papasito 41.9
1060 .
honza16233 41.9
1061 .
Pavel 41.8
1062 .
petrzvacek 41.8
1063 .
HonzaKv 41.8
1064 .
VanWilder 41.8
1065 .
Nufinka2018 41.8
1066 .
jiri.sladek753@gmail.com 41.8
1067 .
Filhaud 41.8
1068 .
Jelass 41.8
1069 .
adrian727 41.8
1070 .
Natty 41.8
1071 .
774411063 41.8
1072 .
matyy152 41.8
1073 .
Venca211 41.8
1074 .
honza3142 41.8
1075 .
Rasto 41.8
1076 .
Mrnca 41.8
1077 .
jacobkuca 41.8
1078 .
Pandrmec 41.8
1079 .
janpec023 41
1080 .
Bingoboss 40.6
1081 .
Tenadamikkk 40.3
1082 .
MD19 40.3
1083 .
MatyAZ 40.3
1084 .
Ondra26 40.3
1085 .
kubazemanekk 39.2
1086 .
Brat34 39.2
1087 .
Marian 39.2
1088 .
Vrby69 39.2
1089 .
Lacco 39.2
1090 .
Honza 39.2
1091 .
703655911 39.2
1092 .
Kikilaki 39.2
1093 .
Rossi 39.2
1094 .
Kachy 39.2
1095 .
Sandra66 39.2
1096 .
pavelholic 39.2
1097 .
Vepisek 39.2
1098 .
Diesel0304 39.2
1099 .
LukyQ 39.2
1100 .
Ereszz 39.2
1101 .
vraspirnn 39.2
1102 .
kubajs77 39.2
1103 .
Kuba88 39.2
1104 .
kluckos 39
1105 .
Supik15 39
1106 .
abuncek 39
1107 .
Jotko 39
1108 .
Abduraimi92 39
1109 .
poiprika 39
1110 .
robo2712002 39
1111 .
Sema19 39
1112 .
lukasstipek 39
1113 .
Barca831 39
1114 .
Sultys 39
1115 .
Flocky 39
1116 .
Rickybrambora 39
1117 .
Honza046 39
1118 .
Dudlik 39
1119 .
Dreagou 39
1120 .
filip18 39
1121 .
Pittb 39
1122 .
Kozlen 39
1123 .
Cubis0 38.7
1124 .
alexejsz 38.7
1125 .
patrees 38.7
1126 .
fijusko 38.5
1127 .
andvej 38.5
1128 .
Domes95 37
1129 .
Sajmi77 37
1130 .
Dragomirius14 36.7
1131 .
Jera9 35
1132 .
Whisis 33.5
1133 .
Citron95 32.8
1134 .
Odpadlik321 24.9
1135 .
Bazilisek32 24.9
1136 .
Benyto123 24
1137 .
Tadeas7 24
1138 .
PolAK47 24
1139 .
Davko01 24
1140 .
Gluptak8 24
1141 .
Mocmen37 24
1142 .
Uliandra 24
1143 .
Honyska 24
1144 .
Brocek 24
1145 .
Zdenys22 24
1146 .
radek192 22.8
1147 .
Papriky23 22.8
1148 .
732181081 22.8
1149 .
Dusan21 22.8
1150 .
Nerv 22.8
1151 .
Palek 22.4
1152 .
Furcek 22.4
1153 .
kubcosnv 22.4
1154 .
Marko94 22.4
1155 .
JokerK97 22.4
1156 .
BIS 22.4
1157 .
CatDad91 22.4
1158 .
Cepa2393 22.4
1159 .
mara27 22
1160 .
FOTOREGIME 21.2
1161 .
Winnie 20.7
1162 .
Michalhytych 20.7
1163 .
cronix23 19.8
1164 .
Kubossek1 19.8
1165 .
Spacil91 19.8
1166 .
Babouk 19.4
1167 .
Bercuss 19.4
1168 .
Soubl7 19.4
1169 .
adam55dusek 19.4
1170 .
Pedro 19.4
1171 .
Marcopolo 19.4
1172 .
Radaparada 19.4
1173 .
Tibik 19.4
1174 .
Michel1811 19.4
1175 .
Burazzon 19.4
1176 .
myhyna 19.4
1177 .
MirkoOnee 19.4
1178 .
marakadlec 19.4
1179 .
Vaini 19.4
1180 .
Mariohead77 19.4
1181 .
Borco 19.4
1182 .
Davidhasek 19.4
1183 .
adelka 19.4
1184 .
Mocar 19.4
1185 .
Didko 19.4
1186 .
Michal 16 19.4
1187 .
gzonegz 19.4
1188 .
Oliverr 19.4
1189 .
Themiclik 19.4
1190 .
Wallas 19.4
1191 .
Suchy724 19.4
1192 .
732401667 19.4
1193 .
Detrixboy 19.4
1194 .
flipr5136 19.4
1195 .
mariann.hanousek 19.4
1196 .
vektor045 19.4